سایت‌های حقوقی جهان  :

1) WWW.hg.org     

این سایت مسائل حقوقی 230 كشور دنیا را در خود جای داده است. دانشگاه‏ها و مؤسسات حقوقی، كتابخانه‏های حقوقی، حقوقدانان، حوادث حقوقی و... از جمله موضوعات كلی است كه در این سایت وجود دارد. یكی از برجسته‏ترین ویژگی‏های این سایت این است كه با حدود هفتاد زبان دنیا و از جمله فارسی به بسیاری از مطالب و داده‏های آن می‏توان دست یافت.

2 ) WWW.gulf-law.com

سایت «حقوق خلیج فارس» دربرگیرنده‌ی حقوق كشورهای حوزه‏ خلیج فارس (ازجمله: عراق، عربستان سعودی، امارات متحده‏ عربی و قطر)، حقوق اسلامی و موضوعات كلی دیگری است. مسائل حقوقی كشورهای مزبور در دسته‏هایی كه در قسمت جستجوی صفحه طراحی شده، قابل دستیابی است.

3 ) http://WWW.un.org/document

سایت «مركز اسناد سازمان ملل متحد»، اسناد خود را در قالب اسناد مجمع عمومی، شوری امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه، دیوان بین‏المللی دادگستری و شورای قیمومیت به شش زبان سازمان ملل متحد ارائه نموده است. این اسناد، شامل قطعنامه ‏ها، توصیه نامه‏ ها و دیگر اسناد مرتبط با دسته‏‌جات فوق می‏باشد.

4 ) http://WWW.untreaty.un.org

مطابق ماده‌ی 102 منشور ملل متحد «هر عهدنامه و موافقت نامه‌ی بین‏المللی كه پس از لازم الاجرا شدن این منشور، توسط هر یك از اعضی ملل متحد منعقد گردد، باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و منتشر گردد». بر این اساس، در این سایت «مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد» به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در گروه‏های گوناگونی مثل حقوق بشر، تجارت بین‏المللی، مسائل آموزشی و فرهنگی، وضعیت زنان، حقوق دریاها، حقوق فضا، ارتباطات دوربرد و... آورده شده است.

5 ) http://WWW.icj-cij.org

سایت «دیوان بین‏ المللی دادگستری» به دو زبان انگلیسی و فرانسوی ارائه شده كه بخش‏های مختلف آن اخبار دیوان، اطلاعات عمومی، اسناد اصلی، انتشارات، و مهمترین بخش آن، آرای دیوان است كه لیست پرونده‏های ارائه شده به دیوان به ترتیب از جدیدترین پرونده تا قدیمی‏ترین آن‏ها تنظیم شده كه با كلیك كردن بر روی هر پرونده، متن كامل رأی دیوان در دسترس قرار می‏گیرد.

6 )  http://WWW.un.org/rights

مباحثی نظیر كمیسر عالی حقوق بشر، اعلامیه‏‌ی جهانی حقوق بشر، دادگاه بین ‏المللی كیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)و مباحث دیگر حقوق بشر و ارتباط آن با سازمان ملل متحد به 6 زبان در این سایت قابل دسترسی است.

7 ) http://WWW.icc-cpi.int/php/index.php

http://WWW.un.org/law/icc

این دو سایت، مربوط به دیوان بین‏ المللی كیفری‏‌اند كه مسائلی چون اسناد اصلی دیوان، اخبار و اطلاعات و سایر مسائل و سایت‏های مرتبط با دیوان بین‏المللی كیفری را در بر می‏گیرند. به طوری که سایت نخست به دلیل اشتمال بر پرونده‏های دیوان و نیز دو زبانه بودن (انگلیسی و فرانسوی) غنی‌‏تر است.

8 )  http://WWW.un.org/law/ilc

سایت «كمیسیون حقوق بین‏الملل» از بخش‏هایی نظیر، فعالیت‏های كمیسیون، كنوانسیون‏ها (از جمله كنوانسیون‏های مربوط به حقوق دریاها، روابط دیپلماتیك، حقوق معاهدات و...) برنامه‌ی كار، گزارشات و سایر اسناد كمیسیون و جدیدترین اقدامات كمیسیون تشكیل شده است.

9 )  http://WWW.un.org/esa

این سایت مربوط به «شورای اقتصادی اجتماعی مسلمان ملل متحد» است و مباحثی چون، گفت‏وگوی جهانی پیرامون توسعه، حقوق بشر، مواد مخدر، زنان، تجارت، پیشگیری از جرم، همكاری منطقه‌ای، توسعه‌ی آفریقا و... در آن یافت می‏شود.

10 ) http://WWW.lawyers.com  

در سایت «حقوق زنان» امكان دسترسی به حقوقدانان از طریق انتخاب موضوع حقوقی مثل: حقوق خانواده، حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق پزشكی و... كه به ترتیب الفبا تنظیم شده‏اند و نیز نام كشورها وجود دارد. هم‏چنین امكان گفت‏وگو و ارتباط مستقیم «Live chat» با حقوقدانان مزبور فراهم است.

11 )  http://WWW.womenlawyers.com

در سایت « زنان حقوقدانان » امكان دسترسی به اطلاعات مربوط به زنان حقوقدان برخی كشورها از جمله: آمریكا، كانادا، آلمان، اندونزی، ژاپن، انگلیس، اسپانیا و... وجود دارد كه پس از ورود به هر كشور، حقوقدانان زن آن كشور در گروه‏های مختلف حقوقی تقسیم شده و اطلاعات مربوط به هر كدام، از جمله پست‏الكترونیكی آنان در دسترس قرار خواهد گرفت.

12 )  WWW.lib.uchicago.edu 

این سایت كه وابسته به دانشگاه شیكاگو است، موضوعات متعدد حقوق بین ‏الملل را پوشش می‏دهد. برخی سرفصل‏های اصلی این سایت عبارت است از:

1. سازمان‏های بین‏المللی؛ از جمله سازمان ملل متحد و اركان، منشور، قطعنامه‏ها و اسناد مربوط به آن، دیوان بین‏المللی دادگستری، دادگاه بین‏المللی كیفری، كمیسیون حقوق بین‏الملل، كمیته‌ی صلیب سرخ جهانی، اتحادیه‌ی اروپا، پارلمان اروپا، كمیسیون اروپایی حقوق بشر و....

2. منابع مطالعاتی حقوق بشر؛ مثل حقوق بین‏الملل و حقوق بشر، بهداشت و حقوق بشر، جهانی شدن و حقوق بشر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مراكز حقوق بشری، كمیته‌ی حقوقدان حقوق بشر و...

3. مؤسسات و آژانس‏های دولتی؛ مانند كمیسیون تجارت جهانی آمریكا، آژانس اطلاعات آمریكا، كمیته‌ی روابط خارجی و...

4. كنفرانس‏های بین‏المللی، سالنامه‌ی حقوق بین‏الملل و...؛

5. حقوق بین‏الملل خصوصی؛

6. كتاب‏ها و مجلات حقوقی الكترونیكی؛

7. مراكز، مؤسسات و مدارس حقوقی؛

8. زن در حقوق بین ‏الملل؛

9. حقوق بین‏ الملل اقتصادی؛

10. حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی؛

11. حقوق بشردوستانه‌ی بین‏ الملل؛

13 ) WWW.mishpat.net

این سایت بدون این‏كه بر حقوق كشوری خاص تكیه كند، تلاش كرده است اطلاعات حقوقی گوناگونی را در تخصص‏های مختلف حقوقی بری حقوقدانان، پژوهشگران، دانش ‏آموزان و ـ آن‏گونه كه خود می‏گوید ـ برای اهالی اینترنت (netizens) فراهم نماید.

14 ) WWW.stu.findlaw.com

این سایت امكان جستجوی حقوقدانان آمریكا در ایالت‏های مختلف آن را برای دانشجوی حقوق فراهم می‏آورد.

15 ) WWW.catalaw.com

سایت «كاتالا» در واقع كاتالوگ وب‏ های حقوقی در اینترنت است كه قریب 50 موضوع كلی را پوشش می‏دهد كه در قسمت جست‏وجوی خود یافت می‏شوند. موضوعات مزبور را می‏توان در 20 منطقه‏ ی دنیا انتخاب و جستجو كرد.

16 ) WWW.mideastlaw.com

سایت «حقوق خاورمیانه» مجموعه‌ی است مفید از حقوقدانان و مسائل حقوقی چند كشور خاورمیانه، مانند كویت، عمان، مصر، لبنان، فلسطین، بحرین، قطر، امارات متحده‌ی عربی، عربستان سعودی و... در زمینه‌ی حقوق، تجارت، نفت، مالكیت معنوی، ارتباطات دوربرد، مالیات، بیمه، حقوق كار و...

17 ) http://WWW.Washlaw.edu/forint

این سایت وابسته به دانشكده‌ی حقوق دانشگاه واشبرن است كه كشورهای دنیا را به ترتیب الفبا لیست كرده و مسائل حقوقی هریك را به تفصیل ارائه داده است.

18 ) http://WWW.tco.gov.ir/law/farsi

سایت «كمیته‏‌های مطالعات حقوق تكنولوژی» دربرگیرنده‌ی مطالب حقوقی گوناگون درباره‌ی حقوق مالكیت معنوی و حقوق تكنولوژی است. مقررات داخلی ایران و مقررات بین‏المللی مربوط به مالكیت معنوی و حقوق تكنولوژی و از جمله: مقررات مربوط به حقوق رایانه، لایحه‌ی الحاق ایران به كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی و... در این سایت موجود است.

19 ) http://WWW.un.org

سایت «سازمان ملل متحد» به شش زبان انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی و چینی تنظیم شده است. مسائل متعددی از جمله: صلح و امنیت، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر، حقوق بین‏الملل، مركز اخبار سازمان ملل متحد، اركان سازمان ملل متحد، كشورهای عضو، كنفرانس‏ها و حوادث و سایر مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد، در این سایت قابل دسترسی است.

20 ) http://WWW.un.org/law

این سایت، مسائل متعدد حقوق بین‏الملل، به خصوص مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد را، پوشش می‏دهد. هم‏چنین كمیسیون حقوق بین‏الملل، آنسیترال، كمیته‌ی ششم، معاهدات، حقوق دریاها، دیوان بین‏المللی دادگستری، دیوان بین‏المللی كیفری و سایر حوزه‏های حقوقی، به شش زبان سازمان ملل متحد، در دسترس پژوهشگران می‏باشد.

21 ) http://WWW.unicri.it

سایت «مؤسسه‌ی بین‏المللی تحقیقات جزایی سازمان ملل متحد» شامل بخش‏هایی چون پروژه‏هایی متعدد پژوهشی است كه در این مؤسسه در دست اجرا بوده و یا اجرا شده است. منشورات این مؤسسه، مركز اسناد، و اخبار و اطلاعات مرتبط با مسائل جزایی نیز در این سایت گنجانده شده است.

22 ) http://WWW.lawyerscomm.org

«كمیته‌ی حقوق‏دانان حقوق مدنی» كه یك سازمان حقوقی غیرانتفاعی و خصوصی است، در سایت خود پروژه‏های حقوقی خود و مسائلی مانند دستیابی به عدالت، دفاع از عدالت، كنفرانس‏های جهانی، حقوق زنان، حق رأی و... را آورده است.

23 ) http://WWW.hcch.net/e/

این سایت مربوط به «كنفرانس لاهه درباره‌ی حقوق بین‏الملل خصوصی» است كه به زبان انگلیسی و فرانسوی قابل دسترسی است و به برخی مسائل حقوق بین‏الملل خصوصی، از جمله كنوانسیون‏های متعدد در عرصه‌ی حقوق بین‏الملل خصوصی، زمان لازم‏الاجرا شدن آن‏ها، كشورهای عضو و... پرداخته است. لیست كنوانسیون‏های مربوط از سال 1902 تاكنون در این سایت جمع‏آوری شده است.

24 ) http://WWW.unidroit.org

در سایت «مؤسسه‏‌ی یك‏پارچه‌‏سازی حقوق خصوصی» (یونیدرو)، كنوانسیونهای متعدد مؤسسه‏‌ی مزبور، اساسنامه‏ی‌این كنوانسیون‏ها، اخبار یونیدرو، كتابخانه، دانشجویان و سایر اعضای این مؤسسه قابل دسترسی است.

25 ) http://WWW.unesco.org

در سایت «یونسكو» گروه‏هایی چون: آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات و نیز كشوره‌ی عضو كه در گروه‏ه‌ی مختلف آفریقایی، عربی، آسیایی و اقیانوسیه، اروپایی، آمریكی شمالی و آمریكای لاتین تقسیم شده و توضیحاتی درباره‌ی زمان عضویت كشورها و فعالیت‏های سازمان‏های دولتی و غیردولتی كشورها در عرصه‌ی مسائل مرتبط با یونسكو ارائه شده است. هم‏چنین مسائل ویژه‌ی جهانی مثل افغانستان، عراق و... در بخش خاصی ارائه گردیده است.

26 ) http://WWW.wto.org

سایت «سازمان تجارت جهانی» در برگیرنده‌ی توضیحاتی درباره‌ی خود سازمان و ساختار و اركان آن، اسناد سازمان اعم از اسناد حقوقی و اداری، اعضای سازمان، اخبار آن و... است

27 ) http://WWW.ilo/org

این سایت مربوط به «سازمان بین‏المللی كار» است و مشتمل بر موضوعاتی چون: حقوق و اصول اساسی و استانداردهای بین‏المللی كار، كار كودكان، حمایت‏های مدنی از جمله امنیت اجتماعی اقتصادی، ایمنی كار، كمیسیون‏های مختلف مربوط به حقوق كار، توضیحاتی درباره‌ی خود سازمان و اركان آن و نیز كتابخانه و سایر بخش‏های سازمان به زبان انگلیسی، عربی، چینی، روسی، آلمانی و... است.

28 ) http://WWW.unhcr.ch

در سایت «كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» فعالیت‏های این مركز، ساختار سازمانی آن، اخبار و اطلاعات، وقایع خاص، كمیته‌ی ویژه و نیز نحوه‌ی كمك رساندن مردم به این كمیته، منشورات و سایر موارد مرتبط آورده شده است.

29 ) http://WWW.undp.org

سایت «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل» مشتمل بر بخش‏هایی چون: معرفی undp، بیانیه‏ها، كنفرانس‏ها، وقایع و حوادث، همكاری شمال ـ جنوب، فعالیت‏های دفاتر undp در كشورهای مختلف دنیا و... است.

30 ) http://WWW.isa.org

«مقام بین‏المللی بستر دریاها» سایتی است مناسب بری حقوقدانانی كه تمایل دارند در عرصه‌ی «حقوق دریاها» و مسائل فنی بستر دریاها مطالعه كنند؛ به گونه ای ‏كه مباحث فنی و جغرافیایی موجود در این سایت بیش از مسائل حقوقی آن است.

31 ) http://WWW.icrc.org/

این سایت وابسته به «كمیته‌ی بین‏المللی صلیب سرخ» است كه به زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و عربی ارائه شده و مشتمل بر مباحثی چون: معرفی كمیته، فعالیت‏های مهم كمیته، مسائل و موضوعات پیش ‏روی كمیته، ارتباط كمیته با مراكز امدادرسانی در كشورها، معاهدات و مباحث حقوقی بشر دوستانه و نحوه‌ی امدادرسانی به نیازمندان در حوادث متعدد و... است.

32 ) http://WWW.wips.org

سایت «سازمان جهانی مالكیت معنوی» یكی از مناسبترین منابع اطلاعاتی برای حقوقدانانی است كه به مطالعه در زمینه‌ی مالكیت معنوی علاقه‏مندند. معرفی سازمان و تشكیلات وابسته به آن، مالكیت معنوی، كپی رایت و حقوق مرتبط با آن، زنان و مالكیت معنوی، اخبار و اطلاعات، فعالیت‏ها و... موضوعاتی است كه در این سایت موجود می‏باشد.

33 ) http://WWW.icao.org

«سازمان بین‏المللی هواپیمایی كشوری» (ایكائو) در سایت خود، ابتدا به معرفی ایكائو و دبیرخانه آن پرداخته، سپس دفترهای محلی خود را در مكزیك، پاریس، بانكوك، نایروبی و... معرفی كرده و در بخش‏های دیگر، اخبار و اطلاعات و سمینارها و انتشارات و... خود را آورده است.

34 ) http://WWW.worldbank.org

این سایت وابسته به «بانك جهانی» است و مشتمل بر بخش‏هایی چون: معرفی بانك جهانی، اخبار و حوادث، پروژه‏ها و برنامه‏های بانك جهانی، اسناد و گرایش‏ها و... است. با اضافه كردن حروف icsid به سایت مزبور، به سایت «مركز بین‏المللی حل اختلافات سرمایه‏گذاری» در بانك جهانی دسترسی پیدا می‏شود كه منبع مطالعاتی مناسبی بری حقوقدانان و اقتصاددانان است.

35 ) http://WWW.hrw.org

سایت «سازمان دیدبان حقوق بشر» با مطالبی چون: معرفی سازمان، مسائل مرتبط با حقوق بشر در مناطق مختلف جهان در گروه‏های آفریقایی، آمریكایی، آسیایی، اروپایی و آسیی مركزی، خاورمیانه و ایالات متحده، مسائل مهم حقوق بشر مثل حقوق كودكان، دادگستری بین‏المللی، حقوق زنان و مهم‏ترین اخبار روزانه در مورد حقوق بشر پوشش داده شده است.

36 ) http://WWW.hrea.org

سایت «مركز آموزش حقوق بشر» علی‏رغم نام خود، بیشتر به اخبار و حوادثی پرداخته كه به نوعی مرتبط با حقوق بشر می‏باشد. مباحثی مثل افغانستان، سودان، مواضع دبیركل سازمان ملل و یونسكو و سایر سازمان‏های بین‏المللی و شخصیت‏ها در مورد حقوق بشر از این جمله است. در بخش‏های دیگر این سایت، كتابخانه، ساختار و سایر واحدهای مركز معرفی شده است.

37 ) http://WWW.jus.uio.no/im

این سایت وابسته به «مركز مطالعات حقوق تجارت بین‏الملل» (Lex Mercatoria) است و مشتمل بر بخش‏هایی چون: حقوق اقتصاد بین‏الملل، حقوق تجارت بین‏الملل، دیوان داوری بین‏المللی تجاری، مراكز حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین‏الملل، حقوق مالكیت معنوی، حقوق تجارت الكترونیكی، تجارت و تروریسم، حقوق بین‏المللی بشردوستانه، حقوق بین‏الملل جزاء، اسلام و حقوق بین‏الملل و... می‏باشد.

38 ) http://WWW.un.org/womenwatch/daw/cedaw

متن كامل «كنوانسیون محو كلیه‌ی اشكال تبعیض علیه زنان» در این سایت موجود بوده و اسامی كشورهای عضو كنوانسیون، مباحث مربوط به حق شرط در این كنوانسیون، كمیته‏ها و اعضای آن، پروتكل اختیاری، نشست‏های برگزار شده توسط اعضای كنوانسیون، اخبار و اطلاعات مربوط به كشورهای عضو، گزارش كشورها و سایر مسائل وابسته، از جمله مباحثی است كه در این سایت قابل دسترسی است.

39 ) http://WWW.ili.org

سایت «مؤسسه‌ی حقوق بین‏الملل» نیز مشتمل بر مباحثی چون: معرفی خود، پروژه‏ها و برنامه‏ها، مركز حقوق تجارت بین‏الملل، سایر مؤسسات وابسته به خود در كشورهای مختلف، سمینارها، اخبار حقوقی و... است.

40 ) http://WWW.uncitral.org

این سایت وابسته به «كمیسیون ملل متحد درباره‌ی حقوق تجارت بین‏الملل» (آنسیترال) در سایت خود، ابتدا به معرفی آنسیترال پرداخته، سپس اخبار دیدارها، نشست‏های كمیسیون، كار گروه‏ها، پرونده‏های حقوقی، سالنامه ی آنسیترال و مباحث حقوق تجارت بین‏ الملل را آورده است.

41 ) سایر سایت ها :

نمایندگی دائم سازمان ملل- ژنو

آدرس:http://www.mfa.gov.ir/other-sites/mi...sions/unj.html

كمیسیونر عالی حقوق بشر

آدرس:http://unhchr.ch/

سازمان جهانی منع شكنجه

آدرس:http://www.omct.org/

مجمع بین المللی نهادهای ملی حقوق بشر

آدرس:http://www.nhri.net/

سایت فارسی سازمان ملل

آدرس:http://www.unic-ir.org/

منشور جهانی حقوق بشر

آدرس:http://www.iranhrdc.org/

مركز اسناد حقوق بشر

آدرس:http://www.iranhrdc.org/

سازمان عفو بین الملل

http://www.amnesty.org

آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات