تبلیغات
قانون نامه - مزایای مجازات های جایگزین زندان

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 30 فروردین 1390

1- ثبات جمعیت زندانها : یکی ازمهمترین دستاوردهای توسل به مجازات های غیرسالب آزادی ، ثبات جمعیت زندان هاست . به عبارت دیگر دراین وضعیت ، به زعم افزایش ارتکاب جرم ، جمعیت زندان افزایش نمی یابد ، که نتیجه آن جلوگیری از اشباع زندان ها وتورم جمعیت زندانیان است زیرا دیگر مرتکبین بعضی از جرائم شامل حبس زدایی دیگر روانه زندان نمی شوند.

2- کاهش میزان ارتکاب جرم : دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیرسالب آزادی کاهش میزان ارتکاب جرم توسط این افراد است .وقتی به بزهکار فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم که به زندان فرستاده نشود. (مثل جرم چک بلا محل ) می کوشد که از این فرصت استفاده کند .گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان ، باعث جسورتر شدن وی می شود بطور کلی نتیجه این راهکارها ، تکرار جرم توسط این اشخاص بسیار پایینی قرار می گیرد.

3- سودمند بودن به نفع عموم جامعه وهمچنین خانواده بزهکار : یکی دیگر از مزایای عدم توسل به زندان ، سودمند بودن آن به نفع عموم وخانواده بزهکار است اعمال جانشین های زندان ، برخانواده اثر مثبت  داشته است چون بزهکار می تواند همان شغل قبلی خودرا ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد ازخانواده اش سرپرستی و حمایت می کند علاوه براین وجود  فیزیکی وی درخانواده ،  تاثیر بسزایی از نظر روحی برهمسر و فرزندانش دارد و جلوی بسیاری از ناهنجاریهای روحی و روانی  که ممکن است وی یا خانواده اش راتهدید کند ، می گیرد.

4- پایین آوردن وتعدیل هزینه های نگهداری و مراقبت از زندانیان : ازدیگر دستاوردهای توسل به مجازات های جایگزین زندان ، پایین آوردن و تعدیل هزینه های نگهداری زندانیان می باشد. درحقیقت هزینه ای که دولت ومردم برای نگهداری یک نفر زندانی می پردازند چندین برابر هزینه ای است که اگر از زندان استفاده نشود ، می پردازندمثال-درکشور زیمباوه هزینه زندان 120دلار بوده و اکنون که از این سیستم حبس زدایی استفاده می شود و با اعمال خدمات اجتماعی دراین کشوربه 20دلار کاهش یافته واین کاهش رقم قابل توجه است.

5- اصل فردی كردن مجازات ها  اصل فردی كردن مجازاتها می گوید : در سیستم حبس زدایی این اصل كه از مناسب ترین شیوه های اصلاح و درمان، عدالت اصلاح و تربیت است به قضات اختیار می دهد تا با توجه به وضعیت و شخصیت بزهكار، اصل تناسب بین عمل ارتكابی ومجازات درنظرگرفته شده در میان انواع گزینه های كیفری ، گونه ای را برگزیند كه هم عدالت اجرا شود و هم اهداف مجازاتها بهتر تأمین گردد ، همچنین در خصوص سومین ویژگی مفهوم مجازات های جایگزین لازمه تحقق اصل فردی كردن مجازات ها تهیه پرونده شخصیت است كه با ملاحظه آن بتوان كیفری متناسب با وضعیت و شخصیت ، از آورده های جرم شناسی بالینی است و به این گونه جرم شناسی متضمن مراحل چهارگانه معاینه ، ارزیابی شخصیت ، درمان و كنترل و تداوم جریان درمان است . جرم شناسی بالینی، از طریق بررسی حقوق كودكان وارد قلمرو قضایی شده و بعدها دامنه آن به قلمرو بزرگسالان كشیده شده است ، در حقیقت، با تشكیل پرونده شخصیت، قاضی به داده هایی راجع به شخصیت و  رفتار، حالت خطرناك ، میزان قابلیت و بازگشت بزهكار به اجتماع ، درصد احتمالی اصلاح و درمان ،  بازاجتماعی كردن بزهكار ودرمواردی از این قبیل دست می یابد كه وی را در رعایت اصول فردی و شخصی كردن و تناسب مجازات ها یاری میکند.         

برگرفته از  نشریه اصلاح و تربیت

 

 
طبقه بندی: مقالات ، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان