تبلیغات
قانون نامه - ترمینولوژی طنز حقوقی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390

1. اشتباه : یادگار معمولی انسان ها و آثار ویژه و ماندگار بزرگان

2. بانك : موسسه ای است كه برای مشتریان پولدار خود احترام فراوان قائل است.

3. بشر: ویروسی است كه بر جان زمین افتاده است.

4. پزشك : مسئول ورود و خروج انسان به دنیا

5. پلیس : شخصی است كه نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود ولی وجود او الزاما احساس امنیت خاطر در شهروندان بوجود نمی آورد.

6. پیری : دورانی است كه انسان قادر به بی وفایی نسبت به همسرش نیست.

7. تجربه : قوه ای است كه به انسان قدرت می دهد تا اشتباهات مكرر را پس از انجام تشخیص دهد

8. تكلیف : چیزی است كه انجامش را از دیگران انتظار داریم نه از خودمان.

9. تلویزیون : وسیله ای است برای نشان دادن همه اشتباهات بشری

10. دروغگو : آدم شریفی است كه چون می داند حرف حق تلخ است ، باعث اوقات تلخی دیگران نمی شود.

11. دست : عضوی است كه فقط در روشنایی در اختیار صاحب آن است.

12. دشنام : آنچه بدون منت به ما دهند و البته به مسئولین بیشتر، معمولا متضمن نوعی صله رحم است.

13. رازدار: به كسی گفته می شود كه برای حفظ راز  و از بین نرفتن آن ، آن را تكثیر می كند.

14. روشنفكر : دائم الحزن

15. زمانه: موجود حسودی كه اگر جلوتر از او بایستید با شما به شدت منازعه می كند.

16. زندانی : به كسی گفته می شود كه در معرض تهدید آزادی قرار دارد.

17. زندگی: تلاشی بیهوده برای ناخوشنودی وراث

18. سازمان هواپیمایی : سازمانی است كه معمولا برای مسافران هوایی خود سفر آخرت خوبی آرزو می كند.

19. سخاوت: فضیلتی است كه همه دوست دارند ارزان به آن شهره شوند.

20. سرعت عمل:رفتار كارمندان كه با سرعتی بیش از سرعت نور می باشد،به عنوان مثال با اینكه اداره ساعت ۱۴تعطیل می شود ، آنها ساعت ۳۰/۱۳ در خانه هستند

21. سفیه : به كسی گفته می شود كه فكر می كند پول در زندگی ارزشی ندارد.

22. سكه: نماینده حاكمیت كه همیشه بین مردم ، محترم و امرش مطاع است.

23. سنگ قبر: دروغ نامه ای است كه برای خوشایند بازماندگان، فریب ملك الموت و اطمینان از عدم بازگشت متوفی بر روی قبر نصب می كنند.

24. عرف : سعی جامعه در فضیلت وانمود دادن اشتباهات گذشتگان كه توانایی اصلاح آن را ندارد.

25. علی البدل: عضوی كه همیشه دعا می كند تا یكی از اعضای اصلی بمیرد

26. عهد : نوعی آجیل ، روی كارتن بسته بندی آن درج عبارت «شكستنی» الزامی است

27. غیبت كردن : دارویی است اشتهاآور كه به گردش بهتر خون كمك می كند و توسط پزشكان در سه مرحله قبل از غذا ، بعد از غذاو قبل از خواب توصیه شده است.

28. فرهنگ : به فعالیت هایی گفته می شود كه منجر به دست آوردن پول نمی گردد.

29. قانون : به كاری گفته می شود كه سرمایه داران آن را انجام داده باشند

30. كتاب : وسیله ای است برای جابجایی مطالب از چند نویسنده به نام یك نویسنده یا از یك نویسنده به نام چند نویسنده

31. مرتد:كسی كه باطنش را ظاهر سازد.

32. مرده شور:كسی كه همه برای یك بار هم شده مشتری آن می شوند.

33. نماز: عبادتی است كه طی انجام آن انسان قول و قرارهای خود را در طول روز به یاد می آورد.

34. وجدان :چیزی است كه انسان را از لذت بردن هنگام گناه باز می دارد.

35. وفای به عهد : اسم بی مسما، امر منسوخ ،رفتاری است كه در افسانه ها ذكر شده است

برگرفته از : پرتال دانشجویی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
طبقه بندی: طنز حقوقی، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان