تبلیغات
قانون نامه - قواعد فقهی و حقوقی ( قسمت اول )

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390

1- قاعده ائتمان                                         

متن: » الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

 2- قاعده اتلاف

متن : « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی )

3- احترام مال مسلمان

متن  : « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مؤمن همانند خون وی محترم است .( اصل 46و47 قانون اساسی )


4- قاعده احسان

متن: « ما علی المحسنین من سبی  » ( سوره توبه/91 )

یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .

( دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41  ماده 306 قانون مدنی  ماده 55 مجازات اسلامی )

5- قاعده ارشاد

متن  : »  اعلام الجاهل علی العالم واجب  »

یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود، مسقط ضمان است .

( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی  )

6-  قاعده اقرار عقلا

متن  : »  اقرار العقلا علی انفسهم جائز  « 

یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است  .

( تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64  ماده 1275 قانون مدنی  ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379  )

7- « الاقرب یمنع الا بعد  « 

متن » : الزموهم بما الزموا انفسهم  « 

یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ) ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .

( توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )

8-  »  البینه علی المدعی و الیمین علی من انک »

یعنی  : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است . 

( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی  ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )

9-  « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه  «

یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذیرد .

10- تعیین

اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .

11- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له  .

 یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .

( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84  ماده 387 قانون مدنی )
طبقه بندی: قوائد فقهی و حقوقی، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان