تبلیغات
قانون نامه - روش بازداشت ملک جاری (ثبت نشده)

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 23 مرداد 1390

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که ثبت دفتر املاک نشده اند یا به عبارت دیگر برای آنها سند مالکیت صادر نشده است این قبیل املاک نیز حسب درخواست اجرای ثبت و یا مراجع صلاحیت دار دیگر که معمولا مراجع مختلف قضائی ازقبیل دادسراهای عمومی و انقلاب یا محاکم و بازپرسی ها هستند قابل بازداشت می باشند. پس از وصول دستور بازداشت که باید حاوی مشخصات ملک اعم از شماره ملک و نام مالک بوده و ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد نامه را متصدی دفتر حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر اندیکاتور می نماید سپس آن را به بایگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی مربوطه را ضمیمه نمایند.

در بایگانی پرونده ثبتی مربوط از ردیف خود استخراج و همراه با نامه برای اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می گردد. در دفتر بازداشتی که در اغلب واحدهای ثبتی در شعبه دفتر املاک مستقر   می باشد متصدی مربوطه بایستی پرونده را بررسی و چنانچه ملک در بازداشت مرجع دیگری نباشد و یا در رهن و وثیقه بانک یا شخص یا دستگاهی قرار نگرفته باشد و متعلق به فرد اعلام شده موردنظر باشد اقدام به تهیه نامه بازداشتی نماید. در نامه مذکور که عنوان مرجع درخواست کننده تهیه می شود مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و نیز نام مالک بایستی قید شود و ملک در قبال موضوع یا مبلغی که مرجع درخواست کننده اعلام داشته بازداشت می شود و سپس مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی که دفتری است قانونی و متحد الشکل بترتیب شماره ردیف قید و شماره دفتر مذکور در نامه بازداشتی مرقوم می گردد آنگاه دستور بازداشت در اظهارنامه قید و اظهارنامه به مهر بازداشت شده ممهور می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله واقع شده باشد مهر بازداشت شده روی خلاصه معامله هم زده می شود. نامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر اندیکاتور در مقابل همان شماره ای که تقاضا هنگام ورود ثبت شده خارج و به مرجع مربوطه ارسال می شود و پیش نویس آن در پرونده ضبط و پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می گردد. بدیهی است درصورتی که اصل ملک قبلا در بازداشت مرجع دیگر یا در رهن و وثیقه قرار گرفته باشد بایستی قبل از مبادرت به بازداشت مراتب به مرجع تقاضاکننده اعلام گردد تا درصورتی که با توجه به موارد اعلامی موافق با بازداشت ملک باشند پس از اخذ نطریه موافق مازاد اول ملک بشرح فوق بازداشت می گردد. قابل ذکر است که بازداشت املاک مشاع نیز به شرحی که توضیح داده شد بلااشکال است.

منبع : سایت اداره ثبت اسناد و املاك
طبقه بندی: مقالات ، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان