تبلیغات
قانون نامه - قوائد فقهی و حقوقی ( قسمت ششم )

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 10 خرداد 1390

56- الکتاب کالخطاب .

یعنی: نوشته مثل گفته است .

(  القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198-  دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )

57- الحرام لا یحرم الحلال .

 یعنی : عمل حرام بعدی ، حلال قبلی را حرام نمی کند

 (تهذیب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 ماده 1055 قانون مدنی ) 

58- الحق القدیم لا یبطله شی

یعنی: چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین ببرد . ( ماده 97 قانون مدنی )

59- الحق للمتقدم .

 یعنی : اگرکسی ابتدا اقدام به ایجاد حقی نماید نسبت به آن بر دیگران اولویت دارد .

( ماده 142 قانون مدنی )

60- الخراج با لضمان .

یعنی: منافع در مقابل ضامن بودن است .( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )

61- الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود .

 یعنی : حق ساقط شده باز نمی گردد همچنان که چیز از بین رفته حیات نمی یابد .

( تحریر الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدنی )

62- الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .

یعنی: عقد صلح بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

( القواعد الفقهیه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدنی )

63- الشرط جائز بین المسلمین الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .

جایز یعنی : شرط کردن بین مسلمانان است مگر شرطی که حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام نماید .

 ( تحریر الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدنی )

64- الشرط الفاسد لیس بمفسد .

یعنی : شرط فاسد عقد را باطل نمی کند .

( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 ماده 232 قانون مدنی )

65- الطلاق بید من اخذ بالساق . ( حدیث نبوی )

 یعنی : طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست .(مرد )                             ( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 ماده 1133 قانون مدنی )

66- اکل مال به باطل .

 متن : یا ایها الذین امنو لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...(  نساء /29 )

یعنی : اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که بر اساس تجارتی رضایت آمیز باشد .
طبقه بندی: قوائد فقهی و حقوقی، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان