تبلیغات
قانون نامه - دانستنی های حقوق

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 31 فروردین 1390

به منظور اطلاع رسانی به هنگام در خصوص حفظ حقوق شهروندی و آگاهی جامعه از مسایل حقوق معاونت آموزش قوه قضاییه پیام هایی را برای شهروندان تحت عنوان " آیا می دانید" آماده کرده است.

*مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی ، دیوان عدالت اداری است. مردم در خصوص شکایت علیه بخش های دولتی به مراکز دیگر مراجعه نکنند.

*صدور چک بلامحل پیگرد کیفری را بدنبال دارد.

*صدور چک بلامحل موجب اخلال در نظام بانکی می شود.

*صدور چک بلامحل موجب فروپاشی خانواده ها می شود.

*صدور چک بلامحل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از آن می شود.

*چک سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار

 

*در صورت مفقود شدن چک (حتی برگه بدون امضاء و بدون مبلغ) فورا به بانک مربوطه اطلاع داده به علاوه به دادسرای محل اعلام کنید.

*مجازات چک بلامحل، چک کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حبس از شش ماه تا یکسال و بیشتری از آن حبس از یکسال تا دو سال است.

*صدور چک های مشروط و تضمینی و سفید امضا فاقد وصف کیفری است.

*اگر دو نفر مشترکا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل کنند هر کدام به تنهایی به مجازات صادر کننده چک بلامحل محکوم خواهند شد.

*ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف آن تراضی کنند.

*هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

*در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز است برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

*در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع دسترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.

*عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است.

*اگر مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکند ، مستاجر مجاز به انتقال منافع مورد اجاره به غیر است.

*رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

*در تنظیم اجاره نامه عادی ، امضا دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی  می شود.

*تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با وجود شرایط قانونی فورا دستور تخلیه صادر می شود.

*جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

*دیه مالی است که به منظور جبران خسارت جانی و بدنی تعیین شده است.

برگرفته از سایت حقوق ایران

 
طبقه بندی: دانستنی های حقوق، 
ارسال توسط ایمان کرمی
آخرین مطالب
درباره ماروزشمار تاریخ
آرشیو مطالب
اخبار ایران و جهان
معرفی سایت
معرفی دوستان