قانون نامه http://ghanoonnameh.mihanblog.com 2020-05-22T09:52:40+01:00 text/html 2012-05-29T16:11:27+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی كلاس های آمادگی آزمون های حقوقی در نیشابور http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/94 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up5/42277597699118586675.jpg" alt=""></div> text/html 2012-05-17T12:26:46+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی تخیّلات علمی، در باب تحولات قانونی! http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/93 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:15.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">اکنون که قانون مجازات اسلامی جدید به تأیید شورای نگهبان رسیده، یقیناً اساتید حقوق جزا نیز تغییری در برنامه درسی شان ایجاد خواهند کرد و برنامه جدیدی ارائه خواهند داد. اما مسأله اینجا است که این تغییر به چه صورت خواهد بود؛ و چند نوع تغییر قابل تصور است؟ خوشبختانه در این زمینه چندان بی تجربه نیستیم! چه اینکه قانون مجازات اسلامی از انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و به همین جهت می توان در فضایی واقعی به دسته بندی پرداخت.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:15.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">من در اینجا به صورت ابتدایی یک دسته بندی کلی (نه لزوماً منطقی) از برخورد اساتید با مسأله تغییر قانون ارائه کرده ام. بعضی از دسته های مزبور کاملاً تخیلی است(!)، و هیچ مصداق خارجی ندارد و صرفاً برای انبساط خاطر آورده شده اند.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2012-05-16T07:03:28+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی اعلام برنامه زمان‌بندی آزمون قضاوت سال 1391 http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/92 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بنا به اعلام مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛ آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال 1391 در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.<o:p></o:p></span></p> text/html 2012-05-01T15:09:59+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی تقدیم به همه معلّمان ایران زمین http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/23 <br><br><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/51816/1_wmfgb4.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p dir="rtl"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: navy;" lang="FA">معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی سپاست می گویم، تو را به اندازه تمام مهربانی هایت سپاس می گویم . ای نجات بخش آدمیان از ظلمت جهل و نادانی،ای لبخندت امید زندگی و غضبت مانع گمراهی تو را سپاس می گویم . این تویی که با دستان پر عطوفتت گلهای علم و ایمان را در گلستان وجود می پرورانی و شهد شیرین دانش را به کام تشنگان می ریزی. پس تو را ای معلم به وسعت نامت سپاس می گویم . همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد ، اما کشیدن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy;">.</span></b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"></span></p> <br><br> text/html 2012-03-13T20:51:24+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی راهنمای نگارش مقاله یا كار تحقیقی یا پایان‌نامه http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/91 <p dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:3.75pt; margin-left:0in;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">چگونه یک مقاله یا كار تحقیقی خوب بنویسیم؟<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">نوشته شده توسط محمدتقی مناقبی (پژوهشگر)</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">بسم الله الرحمن الرحیم</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">كار تحقیقی معمولا به دو صورت انجام می شود: كار تحقیقی كتابخانه ای و كار تحقیقی میدانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">در كار تحقیقی میدانی محقق به صورت میدانی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">خود به جمع آوری مطالب، مصاحبه، مشاهده، آزمایش و... به جمع آوری منابع می پردازد و پس از تهیه منابع مورد نیاز،آن ها را پردازش وتحلیل می</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">كند و نتیجه می</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">در كار تحقیقی كتابخانه ای سرو كار محقق با كتاب ها، مجلات و مقالات است. وی ناگزیر باید به صورت منظم و هدفمند به جمع آوری مقدمات و منابع و... بپردازد. اگر به صورت روشمند و منظم كار نكند نمی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#333333; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">تواند مقصد و مطلوب خود را از لابلای انبوه منابع دریابد و مفاهیمی را كه نا منظم است به درستی تحلیل كند. از این رو در این جا به صورت بسیار فشرده نكاتی در زمینه طرز تهیه مقالات، كارهای تحقیقی و پایان نامه ها ارایه می شود امید است برای خواننده گرامی مفید واقع شود.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"></span> text/html 2012-03-05T15:44:13+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی وزارت علوم برای معرفی كتب جدید حقوقی فراخوان بدهد http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/90 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#053549;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#053549;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#053549;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA">یك استاد دانشگاه گفت: وزارت علوم می‌تواند با دادن فراخوان از همه حقوقدانان و صاحب نظران بخواهد كتب جدیدی را در دروس فقه و اصول معرفی كنند و با تشكیل كمیسیون‌ها و كارگروه‌هایی به صورت آزمایشی این كتب در دانشگاه‌ها تدریس شود.<br> دكتر حسن فدایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشكده‌های حقوق، اظهار كرد: طبق اصل چهارم قانون اساسی كلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد. هم چنین با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آیین‌نامه دادرسی مدنی، قاضی موظف است حكم هر دعوی را در قانون بیابد و گرنه در صورت ابهام و تعارض، باید به منابع معتبر اسلامی رجوع كند.</span></span></span> text/html 2012-02-21T20:42:00+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی استخدام 1200 نفر در وزارت امور خارجه http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/89 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font class="Apple-style-span" face="'B Nazanin'" size="6"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 21px;"></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="'B Nazanin'" size="6"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal;background:white"><span class="apple-style-span"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black">وزارت امورخارجه در چارچوب قانون مدیریت خدمات كشوری و در چارچوب دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به كارگیری افراد در دستگاه های اجرائی و بر اساس مقررات تشكیلاتی ، استخدامی ، مالی و انضباطی خود از محل سهمیه استخدامی شماره200/90/23482 مورخ 1390/9/20 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعدادی از افراد واجد الشرایط پس از برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی و مصاحبه علمی (سنجش استعداد و مهارت) و طی مراحل گزینش استخدام می نماید</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-style-span"><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></span><span class="apple-style-span"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black">.</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p></font><p></p> text/html 2012-02-04T11:44:55+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی نامه به مادر شهید روشن و نقاشی برای آرمیتا http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/87 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; "><div id="docDiv3Titr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><div id="docDiv3TitrMain" style="font-size: 12pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0px; color: rgb(2, 44, 129); font-weight: bold; "><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 22px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:4.5pt;line-height:normal; background:white"><font class="Apple-style-span" face="'B Nazanin'" size="6"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:4.5pt; line-height:normal;background:white"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">گروهی از فعالان فضای مجازی برای همدردی با خانواده شهدای علمی اخیر کشور، حرکت وبلاگی نگارش نامه به مادر شهید احمدی روشن و نگارش نامه و نقاشی کودکان برای دختر شهید رضایی نژاد را تدارک دیده اند.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:1.5pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">مبتکران این حرکت از همه وبلاگ نویسان و فعالان فضای مجازی دعوت کرده اند تا با فراخوان دوستان و خانواده های خود برای نگارش نامه و دلنوشته برای مادر شهید احمدی روشن و تهیه نقاشی کودکانه برای نازدانه شهید رضایی نژاد، نامه ها و نقاشی های تهیه شده را در سایت ها و وبلاگ های خود انتشار دهند.</span></p></span></font></p></span></font></div></div></span> text/html 2011-12-29T06:46:57+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/86 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 14"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 14"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CKarami%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5CKarami%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5CKarami%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C02%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;} @font-face {font-family:"B Nazanin"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.textview, li.textview, div.textview {mso-style-name:textview; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="textview" style="text-align: right;" align="right"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان بسیج حقوقدانان به مناسبت سالروز حماسه 9 دی بیانیه‌ای صادر كرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. </span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p> <p class="textview" style="text-align: right;" align="right"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به گزارش ایسنا،‌ متن كامل این بیانیه به این شرح است: «بسمه تعالی، همان‌گونه كه در ابتدای انقلاب، محرم به كمك این مردم آمد و امام خمینی(ره) فرمود خون بر شمشیر پیروز است، در قضایای 9 دی هم، عاشورا به كمك ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق كرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>. <o:p></o:p></span></p> <p class="textview" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-size: 14pt;">(</span><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مقام معظم رهبری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="font-size: 14pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>) <o:p></o:p></span></p> text/html 2011-12-25T06:12:30+01:00 ghanoonnameh.mihanblog.com ایمان کرمی برخی جرائم تلفن همراه ( بخش چهارم) http://ghanoonnameh.mihanblog.com/post/85 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-color: white; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مسوول دفتر اینترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خاطر نشان كرد: در مقوله‌ی </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">MMS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">به دلیل عواقب خطرناك آن، راسا وارد شده و این قابلیت را تا زمان ارایه‌ی طرح كنترلی و امنیتی مناسب متوقف كردیم فرستنده‌ی </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">MMS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">غیر مجاز را نیز می‌توان شناسایی كرد و با وی برخورد كرد تا مرتكب چنین اعمالی نشود.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p></p>